คลังเก็บหมวดหมู่: app ios

เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้งาน application บน ios

เพิ่มประสิทธิภาพ i PHONE / I pAD ด้วย แอพ CPU-X dASHERX Z BATTERY LIFE64

เคลียแรม เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ios ด้วย แอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า ” CPU-X DASHERX Z BATTERY LIFE64″

cpu-x หน้าแรก
cpu-x หน้าแรก แสดงข้อมูลพื้นฐานของเครื่อง ใช้ได้ทั้ง iphone & ipad
cpu-x หน้าแรก ส่วนล่าง
cpu-x หน้าแรก แสดงข้อมูลพื้นฐานของเครื่อง ใช้ได้ทั้ง iphone & ipad
ตัวอย่าง cpx-x
สามารถเข้าดูรายละเอียดของแต่ล่ะเมนูได้